Faciliteter

 • Bokse til 28 heste fordelt på 3 stalde
 • Udendørs vand- og striglepladser
 • Ridehus (20×40)
 • 4 græsfolde fordelt på cirka 8 hektar, som alle er med til at holde rene for møg med vores fine pæretyv
 • 2 sygefolde
 • Udendørs ridebane (20×60)
 • Tilhørende naturområde med ridestier (20 min. ridt til Ledreborgskoven – skovkort kræves).
 • Aflåst, opvarmet saddelrum
 • Toilet
 • Opvarmet rytterstue
 • Springmateriel
 • Mulighed for undervisning – både dressur, spring og miljøtræning